Verlof aanvragen

Het komt wel eens voor dat u verlof voor uw kind wilt vragen. Daarvoor zijn duidelijke regels. Die staan vast in de zogenaamde leerplichtwet. Ook onze school houdt zich aan deze wet.

Het is handig dat u die regels ook kent. Daarbij moet duidelijk zijn dat het gaat om dringende redenen, anders kunnen we geen verlof geven. De wet geeft de volgende dringende redenen:

 1. Vakantie buiten de schoolvakanties om (eenmaal per jaar) als uw werkgever een verklaring afgeeft dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt i.v.m. uw werkzaamheden;
 2. Door uw werkgever aangewezen verplichte vakantie;
 3. U bent zelfstandig ondernemer en kunt vanwege de werkzaamheden niet in de schoolvakanties uw vakantie opnemen. Hiervoor een verklaring op papier met uw bedrijfsnaam/logo, waarbij u duidelijk aangeeft waarom u niet in één van de schoolvakanties uw vakantie kunt opnemen;
 4. Ziekte van ouder(s), waarbij er een verklaring van een arts overlegd moet worden;
 5. Huwelijk van een familielid (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 6. Ernstige ziekte in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 7. Ernstige ziekte van de ouder(s);
 8. Verhuizing van het gezin;
 9. Een huwelijksjubileum in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 10. Een ambtsjubileum in de familie (tot de 2e graad: (groot)ouder(s), broer(s), zus(sen));
 11. Een sterfgeval in de naaste familie.

Voor de hierboven genoemde redenen vraagt u verlof aan door het verlofaanvraagformulier te downloaden en ingevuld op school in te leveren.

Daarnaast kan het natuurlijk zo zijn dat u een heel andere – in uw ogen dringende – reden hebt om om verlof te vragen. Daarover kunt u contact opnemen met de directeur van de school (0341-252570). Hij mag uw verzoek beoordelen en eventueel verlof toekennen. In principe zal er echter geen verlof voor andere redenen worden gegeven.

In gevallen waarbij u het niet eens bent met de beslissing van de school, kunt u uw verzoek voorleggen aan het Regionaal Bureau Leerlingenzaken te Harderwijk, telefoon: 0341 – 474480.

Voor verlof van meer dan tien dagen dient u eveneens een verzoek in te dienen bij genoemd bureau Leerlingenzaken.

Verlofaanvraagformulier De Arend

 

Copyright 2024 De Arend